☰ Menu

LoginVerbeterde uitkomst NDMM na toevoeging daratumumab aan VMP

VMP is een standaardbehandeling voor multipel-myeloompatiënten die niet voor transplantatie in aanmerking komen. Nu blijkt uit [...]

13-12-2017

Cytogenetisch profiel beïnvloedt respons myeloompatiënt

Er is weinig bekend over de invloed van chromosomale afwijkingen op de uitkomst van eerstelijnstherapieën bij [...]

13-12-2017

Venetoclax veelbelovend bij R/R CLL

In deze video bespreekt prof. dr. Arnon Kater (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) de resultaten en de [...]

12-12-2017

Venetoclax plus rituximab verbetert uitkomsten bij R/R CLL

In vergelijking met bendamustine plus rituximab zorgde de combinatie venetoclax plus rituximab voor een langere progressievrije [...]

12-12-2017

Predictieve marker voor recidief en overleving bij AML

Een grote prospectieve studie detecteerde met next generation sequencing een predictieve marker voor recidief en overleving [...]

12-12-2017

PET-geleide radiotherapie bij gevorderd DLBCL

Patiënten met gevorderd diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die na chemotherapie een negatieve PET-scan hadden en op [...]

12-12-2017

Geen toegevoegde waarde rituximab bij patiënten met primair CNS-lymfoom

De gerandomiseerde fase 3-HOVON 105/ALLG NHL 24-studie onderzocht het effect van toevoeging van rituximab aan de [...]

12-12-2017

Veelbelovende respons hodgkinlymfoom op combinatiebehandeling

Zowel brentuximab vedotine als nivolumab zijn effectief als monotherapie bij patiënten met recidiverend of refractair hodgkinlymfoom. [...]

12-12-2017

ITd als inductiebehandeling effectief bij nieuw-gediagnosticeerde multipel-myeloompatiënten

Resultaten van de HOVON-126-studie laten zien dat inductiebehandeling met ixazomib, thalidomide en lagedosisdexamethason (ITd) resulteert in [...]

12-12-2017LoginEdities

Info website

De website www.oncologie.nu is de website van Oncologie Up-to-date, een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. Op deze site vindt u naast de artikelen uit Oncologie Up-to-date andere artikelen, video-interviews, richtlijnen van Oncoline, HOVON en Pallialine, adviezen van Cie BOM, en een overzicht van komende congressen en symposia.

De hierboven genoemde informatie is gericht op medisch en verpleegkundig specialisten. Toegang tot de website vindt plaats via een controle op naam en BIG-nummer. Voor niet-medisch en verpleegkundig specialisten zijn de artikelen tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar.

Agenda

21-02-2018 - 24-02-201818th Annual Targeted Therapies of the Treatment of Lung CancerSanta Monica, Verenigde Statenwww.iaslc.org
22-02-2018 - 24-02-20182018 APOS Annual Conference

01-03-2018 - 02-03-20183rd EORTC Cancer Survivorship Summit