☰ Menu
Advertenties:

Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Oncologie Up-to-date

Oncologie Up-to-date is een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. Het doel van Oncologie Up-to-date is medisch en verpleegkundig specialisten op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek. 

Voor niet-medisch en verpleegkundig specialisten zijn de artikelen tegen een vergoeding verkrijgbaar.

LoginVeranderen van leefstijl zinvol voor kankerpatiënten

Het SONCOS-congres Therapie op Maat wijdde een hele sessie aan de invloed van de leefstijl van kankerpatiënten op hun prognose. Kunnen zij in hun dagelijks leven hun kansen op[...]

23-05-2017

E-health en therapietrouw bij orale oncolytica

Met e-health kunnen zorgverleners patiënten op afstand helpen. Dr. Peter Westerweel en Sylvia Sprangers, respectievelijk hematoloog en verpleegkundig specialist in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht, vertelden op het[...]

22-05-2017

Aplastische anemie: van fatale bloedziekte naar genezing?

Aplastische anemie was in de jaren 70 van de vorige eeuw nog een fatale bloedziekte. Tegenwoordig kan ongeveer 90% van de patiënten genezen met een combinatie van immuunsuppressieve therapie[...]

18-05-2017

Bijwerkingen na locoregionale radiotherapie bij vroege borstkanker

Locoregionale radiotherapie van de oksel en/of de supraclaviculaire fossa met 50 Gy in 25 fracties is een standaardbehandeling bij een deel van de vrouwen met een operabel, vroeg mammacarcinoom.[...]

16-05-2017

Minder hand-voetsyndroom bij behandeling van mCRC met S-1

Behandeling met capecitabine is geassocieerd met een relatief hoge incidentie van hand-voetsyndroom. Tijdens ECCO2017 presenteerde drs. Robert Jan Kwakman, arts-onderzoeker bij het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, de resultaten[...]

16-05-2017

Werkhervatting na kanker verloopt moeizaam

De re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen die kanker hebben overleefd, verloopt moeizaam. Met veertigduizend patiënten in de werkende leeftijd (18-65 jaar) bij wie jaarlijks de diagnose kanker wordt[...]

15-05-2017

Rituximab in dagelijkse praktijk even effectief als in studies

De strenge selectie voor deelname aan klinische studies lijkt er niet toe geleid te hebben dat de resultaten van rituximab bij chronische lymfatische leukemie in de medische literatuur beter[...]

15-05-2017

Prognostisch instrument voor inschatten werkvermogen na kanker

Dr. Peter van Muijen, verzekeringsarts bij het UWV, promoveerde eind november vorig jaar op onderzoek aan het VUmc in Amsterdam dat uitmondde in een prognostisch instrument voor het werkvermogen,[...]

12-05-2017

Vergelijkbare uitkomst axillaire lymfeklierdissectie en radiotherapie bij vroeg-invasieve borstkanker

De optimale lokale behandeling bij patiënten met vroeg-invasieve borstkanker is onderwerp van voortgaand onderzoek. De resultaten van de gerandomiseerde fase 3-OTOASOR-studie laten zien dat volledige axillaire lymfeklierdissectie en radiotherapie[...]

09-05-2017