Menu

WCLC21 - Waardevolle aanvulling van mutatieanalyse op plasma bij NSCLC-patiënten met uitzaaiingen

WCLC21 Steendam
Drs. Christi Steendam (Erasmus MC Kankerinstituut, Rotterdam) vertelt over het project Lung Cancer Diagnosis - cfDNA. Met dit project wordt uitgezocht of het mogelijk is behandelbare mutaties te detecteren in het plasma van NSCLC-patiënten met uitzaaiingen bij wie eerdere moleculaire analyse op weefsel niet mogelijk was. Het onderzoek laat zien dat het bij zeven van de 55 patiënten mogelijk bleek alsnog mutaties in het plasma aan te tonen waarvoor een gerichte behandeling beschikbaar is.ReferentieSteendam CM, et al. WCLC 2021: abstr P28.04.

Download onze app in de App Store of Play Store