Menu

SABCS21 - Toegang tot CDK4/6-remmers lijkt goed in Nederland

SABCS21 Luyendijk
Tussen Europese landen onderling bestaan verschillen in de toegankelijkheid en het gebruik van nieuwe oncologische geneesmiddelen. Onderzoeker Marianne Luyendijk (IKNL en ESHPM, Rotterdam) inventariseerde wanneer en hoe vaak de CDK4/6-remmers in Nederland werden voorgeschreven. Ongeveer zeven maanden na goedkeuring door de EMA kon palbociclib - de eerst goedgekeurde CDK4/6 remmer - voor het eerst voorgeschreven worden met volledige vergoeding. In de zeven maanden voorafgaande aan het realiseren van de vergoeding werden procedures rondom het vaststellen van de prijs en vergoeding doorlopen. Patiënten konden in deze periode al wel gebruik maken van dit geneesmiddel door deelname aan een compassionate-use-programma. Het gebruik …

Download onze app in de App Store of Play Store