Menu

Peritoneale stadiëringsoperatie bij vroeg-stadium expansief mucineus ovariumcarcinoom mogelijk niet nodig

ESGO 2023_Marc Algera
Tijdens het ESGO 2023 Congress presenteerde drs. Marc Algera (DICA, Leiden, en MUMC+, Maastricht) de resultaten van een Nederlandse populatiegebaseerde cohortstudie waarin de noodzaak van een peritoneale stadiëring werd onderzocht bij klinisch vroeg-stadium mucineus ovariumcarcinoom. De expansieve en infiltratieve subtypes werden vergeleken. In dit video-interview bespreekt hij de rationale en het ontwerp van de studie alsmede de meest in het oog springende resultaten. Referentie 1. Algera MD, et al. Int J Gyn Cancer 2023;33 (suppl 3):A18.

Download onze app in de App Store of Play Store