Menu

ESMO22: Cohortstudies tonen ander beeld MSI mCRC versus MSS mCRC

Zwart 2022
Arts-onderzoeker drs. Koen Zwart (UMC Utrecht) bespreekt twee posters gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2022 over studies bij microsatelliet-instabiel gemetastaseerd colorectaal carcinoom (MSI mCRC). Anders dan bij microsatelliet-stabiel (MSS) mCRC bleken BRAF- en RAS-mutaties in deze groep patiënten geen prognostische waarde te hebben. Ook bleken patiënten met MSI mCRC minder vaak lokale therapie te krijgen, maar zij hadden dan wel een betere recidiefvrije overleving dan patiënten met MSS mCRC die lokaal behandeld waren.Referenties1. Zwart K, et al. Annal Oncol 2022;33(suppl_7):S136-S196.2. Roodhart J, et al. Annal Oncol 2022;33(suppl_7):S136-S196.

Download onze app in de App Store of Play Store