Menu

ESMO21 - Resultaten van de ZENITH20-4-studie met poziotinib

ESMO 2021 Cornelissen
Longarts dr. Robin Cornelissen (Erasmus MC Kankerinstituut, Rotterdam) bespreekt de resultaten van cohort 4 van de ZENTIH20-studie die hij tijdens het ESMO Congress 2021 presenteerde. In dit cohort werden nieuw-gediagnosticeerde NSCLC-patiënten met HER2-exon 20-insertiemutaties behandeld met poziotinib.

Download onze app in de App Store of Play Store