Menu

EHA24 - Nederlandse posters in de kijker AML

EHA 2024_NPidK_1020x540_Vonk Massaar
In deze ‘Nederlandse posters in de kijker’ belichten promovendus Sanne Massaar en Christian Vonk (beiden Erasmus MC, Rotterdam) de posters die zij tijdens het EHA2024 Hybrid Congress hebben gepresenteerd. Massaar S, et al. EHA24; abstr. P513. Vonk C, et al. EHA24; abstr. P1767.

Download onze app in de App Store of Play Store