Menu

Duiding Nederlandse praktijk van cervixcarcinoomstudies

still_Baas_klein
In deze video bespreekt dr. Inge Baas (UMC Utrecht) een tweetal studies in de curatieve setting: de INTERLACE- en KEYNOTE-A18-studie, en een studie in de palliatieve setting, de innovaTV 301-studie. Zij duidt deze resultaten voor de Nederlandse praktijk.

Download onze app in de App Store of Play Store