Menu

CieBOD & LMKNT - Implicaties voor de oncologische diagnostiek

Monkhorst_1020x540_02
In deze video van twee minuten bespreekt dr. Kim Monkhorst beknopt het eerste cieBOD-advies RET-fusiedetectie bij patiënten met stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), het testen van RET-fusies in de context van de overige relevante targets bij NSCLC en de doorlooptijden van de moleculaire diagnostiek. Tevens licht hij de recent beschikbaar gekomen Lijsten Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets toe en duidt op welke gronden deze lijsten de verschillende biomarkers onderscheidt.In een uitgebreid interview met prof. dr. Egbert Smit van het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden gaan ze dieper in op de implicaties van deze ontwikkelingen in de klinische praktijk.Ze bespreken onderwerpen …

Download onze app in de App Store of Play Store