Menu

ASH22 - Verschil in tumormicromilieu tussen hersen- en botlymfomen

ASH22_1024_stillNoordenbos
Troy Noordenbos, arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden, licht zijn onderzoek toe naar de verschillen in het tumormicromilieu van lymfomen in respectievelijk de hersenen en in de botten. Door het verschil hiertussen zou de behandeling van deze typen tumoren wellicht verschillend moet zijn in tegenstelling tot het huidige behandelregime bestaande uit immuno-chemotherapie.Referentie 1. Noordenbos T, et al. ASH 2022; abstr 68.

Download onze app in de App Store of Play Store