Menu

ASH22 - Veelbelovende resultaten met dendritische celvaccin bij MRD-positieve patiënten met AML in complete remissie

ASH22_1024_Arjan
Vaccinatie met uit AML gedifferentieerde, antigeenpresenterende dendritische cellen is geassocieerd met een conversie of vermindering van de meetbare restziekte (MRD) bij patiënten met acute myeloïde leukemie in complete remissie, maar met MRD op baseline. Daarnaast hadden MRD-negatieve patiënten na vaccinatie een significant betere algehele overleving, al zijn de patiëntenaantallen nog beperkt. Deze resultaten van de ADVANCE-II-studie worden toegelicht door prof. dr. Arjan van de Loosdrecht (Amsterdam UMC).

Download onze app in de App Store of Play Store