Menu

ASH22 - ALL-11-studie nader belicht

ASH22_1024_still_Pieters
Prof. dr. Rob Pieters, kinderarts-oncoloog in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Utrecht, bespreekt de ALL-11-studie waarin kinderen met een IKZF1-deletie een intensiever behandelschema kregen aangeboden vanwege het grote recidiefrisico. Zij kregen een jaar extra onderhoudstherapie. Bij drie andere groepen werd de behandeling juist verminderd. Dit waren kinderen met een ETV6::RUNX1 ALL, kinderen met syndroom van Down en de prednison poor responders (PPR). Het resultaat was dat het recidiefrisico bijna drievoudig gedaald is bij de kinderen met een IKZF1-deletie door het extra jaar therapie. Voor de drie andere groepen bleek het veilig de therapie te reduceren.Referentie 1. Pieters R, et …

Download onze app in de App Store of Play Store