Menu

ASH21 - Toevoegen PET/CT-kenmerken verbetert voorspelling respons bij DLBCL

ASH21 Eertink
Ongeveer een derde van de patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) reageert niet op behandeling of blijkt refractair. Onderzoeker Corinne Eertink (Amsterdam UMC) onderzocht of het mogelijk is te voorspellen welke DLBCL-patiënten wel of niet reageren op een standaard eerstelijnsbehandeling. Hiervoor heeft zij allereerst bepaald hoe goed de huidige klinische variabelen (de individuele componenten van de international prognostic index) onderscheid kunnen maken tussen responders en non-responders. Door het toevoegen van de MYC-status aan deze klinische variabelen, kon het resultaat van een behandeling al beter voorspeld worden. Een combinatie van verschillende radiomicskenmerken op de baseline 18F-FDG PET/CT-scan met de klinische variabelen …

Download onze app in de App Store of Play Store