Menu


Onderwerpen Onderzoeker/Clinicus
Hoe de PROFIEL-studie en Doneer Je Ervaring bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg Lonneke van de Poll (IKNL, AVL, TiU)/Roel Masselink (NFK)
PROM’s implementeren in het zorgproces: mogelijkheden en onmogelijkheden Nicole Horevoorts (IKNL)/Tineke Nagtegaal-de Wit (UMC Utrecht)
Richtlijnen voor bewegen bij kanker en welke kansen biedt technologie Anne May (UMC Utrecht)/Martijn Stuiver (NKI)
Integratie van zorg en onderzoek: PROM’s in cohorten Geraldine Vink (UMC Utrecht/IKNL)/Hans de Wilt (Radboudumc)
Meer inzicht in vermoeidheid, de rol van biologische mechanismen en mogelijke interventies Dounya Schoormans (TiU)/Matty Weijenberg (Maastricht)
Het nut van online monitoring bijwerkingen vanuit huis Corina van den Hurk (IKNL)/Josca Heier (Bernhoven)
Jongeren en kanker: waarom een aparte doelgroep in kankerzorg en -onderzoek? Olga Husson (NKI)
Patiëntgerapporteerde uitkomsten door mensen met gevorderde kanker Natasja Raijmakers (IKNL)

Download onze app in de App Store of Play Store