Samenhangende overheidsfinanciering voor innovatieve therapieontwikkeling

FAST, Future Affordable and Sustainable Therapies, is een gerichte impuls vanuit de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor innovatieve therapieontwikkeling. Beide ministeries reageerden positief op het voorstel van de kwartiermakers om ...

Koop dit artikel