SABCS20 - Neoadjuvante chemotherapie niet zinvol bij NET-resistente, ER+, HER2- borstkanker

Bij patiënten met hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve borstkanker die resistent zijn tegen neoadjuvante endocriene therapie lijkt het niet zinvol om neoadjuvante chemotherapie te geven. Het is onwaarschijnlijk dat hiermee een complete of bijna complete respons optreedt, vertelde prof. dr. Cynthia Ma ...

Koop dit artikel