SABCS20 - Geen verbeterde progressievrije overleving na toevoeging van entinostat aan exemestaan bij HR+, HER2- mammacarcinoom

Eerder lieten de resultaten van de gerandomiseerde fase 2-ENCORE 301-studie zien dat de toevoeging van entinostat aan exemestaan geassocieerd was met een significant verbeterde progressievrije en algehele overleving bij patiënten met hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve, gevorderde borstkanker. Tijdens het San Antonio ...

Koop dit artikel