Regie op registers: leren van iedere patiënt voor optimaal pakketbeheer

Zorginstituut Nederland kreeg van het ministerie van VWS de opdracht te komen tot gegevensverzamelingen die ten minste beantwoorden aan de informatiebehoefte vanuit pakketbeheer voor dure geneesmiddelen. Hiertoe ontstond het project Regie op Registers dat de al bestaande registraties moet ...

Koop dit artikel