Niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan aanwijzing op maternale maligniteit aan het licht brengen

Een recent gepubliceerd artikel in de Journal of Clinical Oncology levert duidelijke aanwijzingen dat de niet-invasieve prenatale test (NIPT) bij een zeer klein aantal zwangere vrouwen een indicatie kan laten zien voor een nog niet bekende maligniteit.1 Deze ...

Koop dit artikel