ESMO21 - Goede respons T-DXd bij eerder behandelde patiënten met HER2-gemuteerd NSCLC

Uit de resultaten van de fase 2-DESTINY-Lung01-studie blijkt dat trastuzumab deruxtecan bij eerder behandelde patiënten met HER2-gemuteerd, inoperabel of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom geassocieerd is met een goede en duurzame respons. Daarnaast kwam het geobserveerde toxiciteitsprofiel overeen met dat van ...

Koop dit artikel