ESMO21 - Combinatie radioligand met immunotherapie veelbelovend bij mCRPC

Tijdens het ESMO Congress 2021 presenteerde Dr. Shahneen Sandhu (Melbourne, Australië) de eerste resultaten van de fase 1b-PRINCE-studie naar de combinatie 177Lu-PSMA-617 met pembrolizumab bij patiënten met gevorderd, PSMA-positief, gemetastaseerd, castratieresistent prostaatcarcinoom. Hieruit bleek dat deze combinatie een veelbelovende ...

Koop dit artikel