ESMO20 - Tisotumab vedotin effectief en potentieel nieuwe therapie bij gemetastaseerd cervixcarcinoom

Tisotumab vedotin (TV), een antilichaam-geneesmiddelconjugaat, laat in fase 2-onderzoek effectiviteit zien bij gemetastaseerd cervixcarcinoom. TV gaf bij een deel van de patiënten een aanhoudende klinische respons. Dit presenteerde Robert Coleman (Houston, Verenigde Staten) tijdens het ESMO Virtual Congress 2020.1
...

Koop dit artikel