ESMO20 - Geen toegevoegde waarde atezolizumab bij ovariumcarcinoom

In de dubbelblinde, placebogecontroleerde IMagyn050 fase 3-studie bij patiënten met ovariumcarcinoom gaf toevoeging van anti-PD-L1-antilichaam atezolizumab aan standaardeerstelijnsbehandeling geen verbetering van de PFS.1 De standaardbehandeling in deze studie bestond uit de combinatie van paclitaxel, carboplatine en bevacizumab, sinds ...

Koop dit artikel