EHA25 - Geen voordeel van RVd met elotuzumab bij hoog-risico-MM

Het toevoegen van elotuzumab aan een inductie- en onderhoudsbehandeling met bortezomib, lenalidomide en dexamethason (RVd) geeft geen overlevingsvoordeel ten opzichte van een behandeling met RVd bij nieuw-gediagnosticeerde hoog-risicopatiënten met multipel myeloom. Dit blijkt uit de resultaten van de SWOG1211-studie ...

Koop dit artikel