Adverteren

Oplage van de magazines Oncologie Up-to-date en Immunoncologie.nl: 5.100 exemplaren
Frequentie: Oncologie Up-to-date zesmaal per jaar en Immunoncologie.nl driemaal per jaar
Doelgroep: De magazines, de website en de app Oncologie.nu worden kosteloos aangeboden aan verpleegkundig en medisch specialisten en arts-assistenten die bij de behandeling van kanker betrokken zijn, zoals radiotherapeuten, hematologen, internisten, chirurgen, longartsen, KNO-artsen, dermatologen, gynaecologen, gastro-enterologen, urologen, kinderartsen, pathologen, anesthesisten en ziekenhuisapothekers.

Voor informatie over de advertentiemogelijkheden in de magazines, op de website en in de app:

Willem Smit
E-mailadres:
Tel.: 06 – 34 49 29 23