Vertraging bij starten adjuvante chemotherapie bij TNBC vermindert effect

06-12-2018 SABCS 2018

Vrouwen met triple-negatief mammacarcinoom (TNBC) die later dan dertig dagen na de chirurgie starten met adjuvante chemotherapie, lopen mogelijk een significant hoger risico op recidief en overlijden ten opzichte van vrouwen die starten binnen een maand. Dat suggereert een retrospectieve, single-centerstudie waarvan Zaida Morante (Lima, Peru) de resultaten presenteerde tijdens het SABC Symposium 2018.1

De meeste richtlijnen voor de behandeling van TNBC bevelen aan om binnen vier tot zes weken na de operatie te starten met adjuvante chemotherapie. Er zijn echter ook richtlijnen die stellen dat binnen 31 dagen na de chirurgie gestart moet worden. Morante vertelde dat over het optimale moment om te starten met chemotherapie nog relatief weinig bekend is. Wel vonden eerdere onderzoeken dat een langere tijd tot het starten met chemotherapie bij patiënten met borstkanker gepaard ging met een slechtere totale en borstkankerspecifieke overleving.2,3 De onderzoekers gingen na of er bij patiënten die in hun centrum werden behandeld eveneens een verband was.
Voor de studie analyseerden de Peruaanse onderzoekers uitkomsten bij vrouwen met TNBC (stadium I-III) die tussen 2000 en 2014 waren behandeld in het Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas in Lima. Van de in totaal 2.007 patiënten waren er 687 behandeld met adjuvante chemotherapie. Deze groep werd vervolgens verdeeld in vier categorieën: met een start van de chemotherapie binnen dertig dagen (n=189), tussen 31 en zestig dagen (n=329), tussen 61 en negentig dagen(n=115) en langer dan negentig dagen (n=54). De mediane follow-up was 8,5 jaar.
Morante en collega’s vonden dat patiënten waarbij de start van de adjuvante chemotherapie na dertig dagen plaatsvond een minder goede overleving hadden ten opzichte van de groep die binnen dertig dagen startte. De tienjaarsoverleving in de groep die binnen dertig dagen startte was 82% ten opzichte van 67% bij een start tussen 31 en zestig en 61 en negentig dagen. Bij patiënten waarbij langer dan negentig dagen was gewacht, was de tienjaarsoverleving 65%. Een multivariate analyse liet zien dat het risico op overlijden verhoogd was met 94% bij een start tussen 31 en zestig dagen en dat bij een latere start dit risico verder toenam. Een analyse van de ziektevrije overleving toonde een vergelijkbaar beeld, met een tienjaarsziektevrije overleving van respectievelijk 81,4%, 68,6%, 70,8% en 68,1%.
Morante vertelde verder dat bij patiënten zonder positieve lymfeklieren (HR 1,7) en met een enkele positieve klier (HR 2,4) er een significant verschil was in totale overleving bij een start voor of na dertig dagen, maar dat dit niet gold voor patiënten met twee of drie positieve klieren, ondanks een duidelijk numeriek verschil.
De Peruaanse onderzoekers concludeerden dat het starten met adjuvante chemotherapie na een periode langer dan dertig dagen gepaard gaat met een slechtere tienjaarsoverleving en dat het verschil in overleving meer dan 10% bedroeg. Zij stellen dat de bevindingen een kans bieden om de behandeling van vrouwen met TNBC te verbeteren. Morante merkte daarbij op dat een beperking van de studie is dat de bevindingen afkomstig zijn uit een retrospectieve analyse van patiënten uit een enkel ziekenhuis, en nodigde anderen uit om de bevindingen te repliceren.

Referenties
1. Morante Z, et al. SABC 2018; abstr GS2-05.
2. Gagliato D, et al. J Clin Oncol 2014;32:735-44.
3. Chavez-MacGregor M, et al. JAMA Oncol 2016;2:322-9.

Drs. Twan van Venrooij, wetenschapsjournalist

Oncologie.nu is de website van Oncologie Up-to-date en Immunoncologie.nl, twee medisch wetenschappelijk nieuwsbladen. Op de site vindt u de artikelen uit deze beide bladen, berichten van de grote oncologische congressen, video-interviews, podcasts, links naar diverse richtlijnen, geaccrediteerde e-learnings en een overzicht van komende congressen en symposia.

Agenda

05 sep - 07 sep 2019 San Francisco, Verenigde Staten

5th World Congress on Controversies in Breast Cancer (CoBrCa)