WCLC19 - Highlights door prof. dr. Joachim Aerts

11-09-2019

Longarts prof. dr. Joachim Aerts, hoogleraar aan het Erasmus MC, Rotterdam, becommentarieert de belangrijkste presentaties en discussies tijdens IASLC 20th World Conference on Lung Cancer in Barcelona, Spanje. Hij gaat onder ander in op de nieuwe combinatiebehandelingen voor kleincellig longkanker. Ook bespreekt hij het belang van medicijnen gericht tegen het NTRK-fusiegen en de voortschrijdende inzichten van de toepassing van immunotherapie bij longkanker.