ESMO19 - Hoge tweejaarsoverleving na T-VEC-behandeling voor gemetastaseerd melanoom

04-11-2019 ESMO 2019 15

T-VEC, immunotherapie voor gemetastaseerd melanoom dat in de laesie wordt geïnjecteerd, verbetert de tweejaars recidiefvrije en algehele overleving. Op het ESMO 2019 congres in Barcelona, Spanje, presenteerde prof. dr. Reinhard Dummer (Zürich, Zwitserland) de grootste gerandomiseerde studie naar T-VEC, met hoopgevende uitkomsten voor patiënten met resectabel melanoom stadium IIIb-IVM1a.1

Ondanks resectie bestaat er een hoog risico op recidief en overlijden voor patiënten met gemetastaseerd melanoom. Met adjuvante immunotherapie is het mogelijk de recidiefkans te verkleinen, maar er lijkt ook een rol weggelegd voor T-VEC, talimogene laherparepvec, wat een vorm van immunotherapie is die direct in een tumor wordt geïnjecteerd. T-VEC repliceert zich in de tumor en versterkt hiermee een systemische antitumorimmuunrespons.
De onderzoeksgroep van Reinhard Dummer presenteerde de resultaten van het tot nu toe grootste gerandomiseerde onderzoek naar de effectiviteit van T-VEC op het ESMO 2019 congres.
Honderdvijftig patiënten met resectabel melanoom in stadium IIIb tot IVM1a met meer dan één injecteerbare cutane, subcutane of nodale laesie werden 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met T-VEC gevolgd door chirurgische resectie of naar enkel chirurgische resectie. T-VEC werd toegediend in een frequentie van zes doses per twaalf weken tot de geplande chirurgische resectie, of totdat er geen injecteerbare tumoren meer waren of de behandeling niet verdragen werd.
De mediane follow-up bedroeg 31,2 maanden (spreiding 0,1-49,9 maanden). Van de patiënten met T-VEC was 50,5% na twee jaar nog recidiefvrij, versus 30,2% van de patiënten in de controlearm (HR 0,66; p=0,038). Na twee jaar was 88,9% van de patiënten met T-VEC nog in leven, versus 77,4% van de controlegroep (HR 0,49; p=0,050). T-VEC gaf hiernaast een drievoudige toename in intratumorale CD8+ celdensiteit (p<0,001) en een significante toename in PD-L1-expressie (p<0,05). Een langere recidiefvrije overleving bleek geassocieerd met een toegenomen intratumorale CD8+ celdensiteit. Volgens de onderzoekers zijn deze geobserveerde influx van T-cellen en upregulatie van PD-L1 een bevestiging van het werkingsmechanisme van T-VEC. Deze studie verstevigt volgens hen de rol voor T-VEC bij de behandeling van resectabel stadium IIIb/IVM1a-melanoom.

Referentie

1. Dummer R, et al. Ann Oncol 2019;30(suppl 5):v851-934.

Dr. Judith Cohen, wetenschapsjournalist

Oncologie Up-to-date 2019 vol 10 nummer 6