☰ Menu
Advertenties:

Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

AURA 3: nieuw licht op behandeling gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC

Osimertinib, een EGFR-remmer van de derde generatie, leidt tot een langere progressievrije overleving als tweedelijnsbehandeling voor patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom en een T790M-mutatie in het gen EGFR. Dat is de belangrijkste uitkomst van de AURA 3-studie, een gerandomiseerde fase 3-trial waarin dit middel werd vergeleken met standaardchemotherapie. De resultaten van de studie werden bekend gemaakt tijdens de 17e WCLC in Wenen en online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1 De studie is in zoverre uniek dat het de eerste fase 3-trial is met een EGFR-remmer van de derde generatie. Aan het onderzoek namen 419 patiënten deel uit negentien Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische landen. Vanuit Nederland droegen de longartsen drs.[...]06-02-2017