https://www.adcetris.nl/onbehandeld-stadium-iv-hl/?utm_source=medischcontact&utm_medium=banner&utm_campaign=onbehandeld-stadium-iv-hl&utm_content=D

Adverteren

Oplage van de magazines Oncologie Up-to-date en Immunoncologie.nl: 5.100 exemplaren
Frequentie: Oncologie Up-to-date zesmaal per jaar en Immunoncologie.nl driemaal per jaar
Doelgroep: De magazines, de website en de App Oncologie Up-to-date worden kosteloos aangeboden aan verpleegkundig en medisch specialisten en arts-assistenten die bij de behandeling van kanker betrokken zijn, zoals anesthesisten, chirurgen, dermatologen, gastroenterologen, gynaecologen, hematologen, internisten, kinderartsen,  KNO-artsen, longartsen, pathologen, radiotherapeuten, urologen en ziekenhuisapothekers.
 
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden in de magazines, op de website en in de app:
Willem Smit
E-mailadres:
Tel.: 06 – 34 49 29 23