Menu

EHA24 - Venetoclax plus hypomethylerend middel als overbrugging naar ASCT of DLI bij R/R AML

fotos_Verdeyen_klein1020x540
Drs. Kathelijn Verdeyen (arts-onderzoeker, Amsterdam UMC) bespreekt in deze video een retrospectieve analyse waarin onderzocht is of venetoclax in combinatie met azacitidine of decitabine een effectieve overbruggingstherapie kan zijn naar een allogene stamceltransplantatie of donorlymfocyteninfusie voor patiënten met recidiverende/refractaire acute myeloïde leukemie.

Download onze app in de App Store of Play Store