Menu

ASCO24 - Nieuwe data read-out bevestigt eerdere resultaten van T-DXd vs. T-DM1 in 2L+ HER2+ mBC

Banner_DS Spierings Aankondiging zonder ikoon
In deze video bespreekt drs. Leontine Spierings de update van de overlevingsdata van de DESTINY-Breast03-studie bij HER2+ borstkankerpatiënten en hoe deze te duiden voor de Nederlandse praktijk. Deze data zijn gepresenteerd op ASCO24.Referenties 1. Hamilton E, et al. J Clin Oncol 2024;42(suppl 17): abstr 1025. 2. Cortes J, et al. Nature Med 2024. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03021-7DisclosuresDrs. Leontine Spierings: geen gemeld.NL/NLA/06/24/0003 – Date latest revision: 07/24

Download onze app in de App Store of Play Store