☰ Menu

Up-to-date over AYA-zorg

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker‘ Platform is een landelijk expertisenetwerk voor mensen die op jongvolwassen leeftijd, tussen 18 en 35 jaar, kanker hebben gekregen. Inmiddels zijn vier AYA-expertisecentra actief, wordt gewerkt aan regionale AYA-netwerken, houdt het Platform kantoor bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), worden nieuwe Dreamteams opgezet en staan een e-learning en app klaar om gelanceerd te worden. Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker en directeur van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker‘ Platform, licht alle activiteiten toe. Kanker bij adolescenten en jongvolwassenen (AYA’s) is zeldzaam. “Uit de jongste data blijkt dat er jaarlijks ongeveer 2.700 nieuwe AYA’s bijkomen”, vertelt Eveliene Manten-Horst. Deze groep heeft vaak andere zorgvragen en -behoeftes dan [...]03-08-2017