ALGEMENE PODCASTS:

Lilly Aerts Grassino
Ramucirumab in combinatie met erlotinib (RELAY-trial) voor de behandeling van EGFR+ mNSCLC 05-05-2021
Astellas Smilde Van Muilekom
Holistische benadering van prostaatkankerpatiënten 26-04-2021
Astellas Smeenk
Lokale radiotherapeutische behandeling van prostaatkanker 21-04-2021
Astellas Van den Berg
Life-style adviezen bij de behandeling van prostaatkanker 20-04-2021
Astellas Kuppen Westgeest
CAPRI-cohort: registries van castratierefractaire prostaatkankerpatiënten 15-04-2021
Pfizer Honkoop
Talazoparib bij gemetastaseerd, BRCA-gemuteerd mammacarcinoom1,2 12-04-2021
De Hingh
Effect centralisatie chirurgie pancreascarcinoom 12-04-2021
Astellas De Jong
PREVAIL-studie nader belicht 07-04-2021
AZ De Boer Hairwassers
Genetische consultatie bij BRCA-testen 31-03-2021
Astellas podcast Lolkema Monkhorst 2021
Systemische behandelingen en moleculaire diagnostiek bij prostaatkanker 28-03-2021
Astellas podcast Van Moorselaar 2021
Lokale behandeling prostaatcarcinoom 28-03-2021
Astellas podcast Sedelaar 2021
Diagnostiek prostaatcarcinoom 28-03-2021
Astellas Van Melick
Uitkomstmaten bij prostaatcarcinoom 27-03-2021
Lilly Jerusalem
Prof. dr. Guy Jerusalem: nuttige en goede ervaringen met het managen van bijwerkingen van de CDK4/6-remmer abemaciclib bij patiënten met gevorderde HR+, HER2- borstkanker 15-02-2021
Lilly Neven
Prof. dr. Patrick Neven: ervaringen met CDK4/6-remmer abemaciclib bij patiënten met gevorderde HR+, HER2- borstkanker met een slechte prognose 15-02-2021
Lilly Thill
Prof. dr. Marc Thill: de rol van abemaciclib bij het uitstellen van chemotherapie 15-02-2021
WCLC 2020 Smit
WCLC20 - Highlights doelgerichte behandeling en immunotherapie 02-02-2021
SABCS20 Van t Veer
MINDACT-studie levert nog steeds nieuwe inzichten 30-01-2021
SABCS20 Simons Smidt
Behandeling klierpositief mammacarcinoom na neoadjuvante chemotherapie 29-01-2021
SABCS20 Van der Noordaa
Evaluatie van de prognostische waarde van RCB, Neo-Bioscore op de AJCC-stadiëring 28-01-2021