Gabe Sonke bespreekt CDK4/6-remmers bij hormonale therapie voor mammacarcinoom

27-01-2020
Gabe Sonke

In deze podcast aangeboden door oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Gabe Sonke werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen onder andere: het werkingsmechanisme van CDK4/6-remming, uitstel tot chemotherapie en algehele overleving, de toxiciteit, de verschillende CDK4/6-remmers en de SONIA-studie.

Oncologie.nu podcast

Oncologie.nu is de website van Oncologie Up-to-date en Immunoncologie.nl, twee medisch wetenschappelijk nieuwsbladen. Op de site vindt u de artikelen uit deze beide bladen, berichten van de grote oncologische congressen, video-interviews, podcasts, links naar diverse richtlijnen, geaccrediteerde e-learnings en een overzicht van komende congressen en symposia.

Agenda

24 apr - 29 apr 2020 San Diego, Verenigde Staten

AACR Annual Meeting 2020 Virtual

15 mei 2020 Paushuize, Utrecht

Nationaal congres Zeldzame Kankers