ASCO19 - Neoadjuvante chemoradiotherapie plus atezolizumab bij oesofaguscarcinoom

02-06-2019
ASCO 2019 Tom van den Ende

Drs. Tom van den Ende, arts-onderzoeker in het Amsterdam UMC, locatie AMC, presenteerde tijdens ASCO 2019 de uitkomsten van de PERFECT-studie. Deze fase 2-studie onderzoekt de effectiviteit van neoadjuvante chemoradiotherapie gecombineerd met de checkpointremmer atezolizumab bij patiënten met operabel oesofagusadenoom. De PERFECT-studie borduurt voort op de CROSS-studie die de meerwaarde van neoadjuvante chemoradiotherapie aantoonde voor deze patiënten. In deze haalbaarheidsstudie zijn 39 patiënten geïncludeerd van wie 31 de neoadjuvante behandeling reeds hebben afgerond. De studie laat zien dat neoadjuvante chemoradiotherapie gecombineerd met atezolizumab uitvoerbaar is wat betreft toxiciteit. De (voorlopige) resultaten wijzen op een hoger percentage patiënten met een pathologische complete respons na de neoadjuvante behandeling dan in de CROSS-studie.

Oncologie.nu podcast

Oncologie.nu is de website van Oncologie Up-to-date en Immunoncologie.nl, twee medisch wetenschappelijk nieuwsbladen. Op de site vindt u de artikelen uit deze beide bladen, berichten van de grote oncologische congressen, video-interviews, podcasts, links naar diverse richtlijnen, geaccrediteerde e-learnings en een overzicht van komende congressen en symposia.

Agenda

29 mei - 02 jun 2020 Chicago, Verenigde Staten

2020 ASCO Annual Meeting Virtual

08 jun - 22 jun 2020

ENDO Online 2020

11 jun - 14 jun 2020 Frankfurt, Duitsland

25th Congress of EHA Virtual