Menu

E-learning trastuzumab deruxtecan (Enhertu®) en de toepassing in de dagelijkse praktijk

In deze e-learning komen onderstaande punten aan bod:

  • Introductie borstkanker: tumorbiologie
  • Behandellandschap HER2+ gemetastaseerd mammacarcinoom
  • Molecuul en werkingsmechanisme
  • Effectiviteit (DESTINY-Breast03-studie)
  • Bijwerkingenprofiel en praktische gids voor de begeleiding van patiënten met bijwerkingen
  • Bewaren en toedoening

Deze e-learning is geaccrediteerd door de VSR voor 1 punt.

U kunt zich hieronder inschrijven voor deze e-learning.

NL/NLA/01/24/0015


Ik geef toestemming voor gebruik van mijn e-mailadres door Daiichi-Sankyo AstraZeneca om op dit adres - voor mij - relevante, waardevolle en gebalanceerde informatie te verstrekken. Meer informatie over het gebruik van gegevens vind je in de privacyverklaring.


Ik ben ook geïnteresseerd in de ENHERTU klinische les (in het ziekenhuis) en het ENHERTU behandelprotocol.

Download onze app in de App Store of Play Store