☰ Menu

Doelgerichte en immuuntherapie bij nier- en blaaskanker

Immuuntherapie met pembrolizumab biedt klinisch voordeel aan patiënten met gevorderd urotheelcarcinoom in zowel de eerste als tweede lijn, blijkt uit de KEYNOTE-045- en -052-studie die werden gepresenteerd tijdens de ASCO Annual Meeting. Op hetzelfde congres maakte een andere studie duidelijk dat adjuvante therapie met pazopanib de ziektevrije overleving van patiënten met lokaal gevorderd niercelcarcinoom niet verlengt. PROTECT Ongeveer 30-40% van de patiënten met lokaal gevorderde nierkanker krijgt een recidief na nefrectomie. In een gerandomiseerde fase 3-studie, PROTECT, evalueerden onderzoekers de effectiviteit van adjuvante therapie met de tyrosinekinaseremmer (TKI) pazopanib versus placebo.1 Aan de studie deden 1.538 patiënten mee met hoog-risico, lokaal gevorderd niercelcarcinoom post-nefrectomie. Nadat 403 patiënten waren behandeld, werd de [...]10-08-2017