Moleculaire tumorboards: hoe en waarom?

POA 10okt

 

leeg

Brede genpanelanalyses kunnen een goed beeld geven van het genetisch profiel van een tumor. De aan- of afwezigheid van actionable targets geeft richting aan behandelopties. Maar hoe breder je test, des te groter de kans op complexe moleculaire bevindingen. Hoe worden dan mogelijke aanknopingspunten voor doelgerichte therapie geëvalueerd, en hoe beïnvloedt dit het behandeltraject? Met het toenemende gebruik van brede analyses zijn deze vragen actueler dan ooit.

Op 10 oktober 2022 om 19.30 uur verzorgen Ed Schuuring en Léon van Kempen een webinar over de rol van een moleculaire tumorboard: ‘Moleculaire tumorboards: hoe en waarom?’

Tijdens het webinar gaan zij in op de vraag wat een MTB doet om tot een behandeladvies te komen naar aanleiding van een complexe of onverwachte moleculaire bevinding. Daarbij staan de moleculaire en klinisch interpretatie, en de opties voor de behandeling van de patiënt centraal. Tevens zal worden ingegaan op het opvolgen van behandeladviezen ten behoeve van een lerend zorgsysteem.

Aan het eind van het webinar is er ruimte voor vragen en discussie.

Accreditatie NIV 1 punt, accreditatie aangevraagd bij NVALT, NVVP en VSR.