☰ Menu

Voorkeur voor kortere adjuvante chemotherapie bij stadium III-coloncarcinoom

Zes maanden adjuvante chemotherapie verbetert weliswaar de overleving van patiënten met stadium III-coloncarcinoom, maar gaat gepaard met langdurige neurotoxiciteit. Uit een studie van het internationale samenwerkingsverband IDEA bleek tijdens ASCO 2017 dat halvering van de behandelingsduur geassocieerd is met significant minder toxiciteit, terwijl het verlies aan werkzaamheid zeer gering is, met name bij patiënten in een laagrisicogroep. Zes maanden adjuvante chemotherapie gebaseerd op oxaliplatine, zoals FOLFOX of CAPOX, is reeds lang de standaardbehandeling voor stadium III-coloncarcinoom. Langdurige behandeling met oxaliplatine is echter geassocieerd met dosisafhankelijke neurotoxiciteit die jarenlang kan aanhouden. Patiënten zouden daarom veel voordeel kunnen hebben bij een kortere, maar even effectieve adjuvante behandeling. Om deze optie te onderzoeken analyseerde [...]23-08-2017