☰ Menu

“T-DM1 is een patiëntvriendelijke behandeloptie voor het gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom”

De studieresultaten van trastuzumab-emtansine, ofwel T-DM1, zijn op meerdere manieren te interpreteren waardoor de plaatsbepaling van dit middel in Nederland een onderwerp van discussie blijkt te zijn. Dr. Inge Konings, internist-oncoloog in het VUmc te Amsterdam, heeft inmiddels ruime ervaring met dit middel. Voor haar is het duidelijk: T-DM1 heeft haar voorkeur als tweedelijnsbehandeling. T-DM1 behoort tot de groep van de zogenoemde antilichaam-geneesmiddelconjugaten. Het middel bestaat uit het antilichaam trastuzumab (T) met daaraan gekoppeld het chemotherapeuticum emtansine (DM1). T-DM1 bindt met dezelfde affiniteit als trastuzumab aan HER2, waarna het middel door de tumorcel wordt geïnternaliseerd.1,2 “Eenmaal in de cel wordt emtansine vrijgegeven en werkt het heel lokaal cytotoxisch”, legt Inge Konings [...]07-08-2017