De périphérique van ESMO: verborgen parels vanuit Parijs deel 3In dit webinar wordt ingegaan op een aantal belangrijke presentaties op het gebied van de urogenitale tumoren die tijdens het ESMO Congress 2021 aan bod zijn gekomen, alsmede enkele wat minder vaak besproken onderwerpen van de interne oncologie. Aan de orde komen onder andere:

  • De intensivering van vroege behandeling

  • Combinaties met checkpointremmers

  • Biomarkergestuurde behandelingen

  • Onderzoek naar de meest optimale dosering en het toepassen van dosisintervallen

 

Het webinar is ontwikkeld door dr. L.V. Beerepoot (Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis), dr. I.R.H.M Konings (Amsterdam UMC), dr. B.B.M. Suelmann (UMC Utrecht) en dr. F.A.L.M. Eskens (Erasmus MC).

Dit webinar is door de Nederlandse Internisten Vereniging en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register geaccrediteerd voor 1 punt.

Het webinar is financieel mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica BV.

CBZ-NL-000597the-academy-ipsen.png

 Hierbij geef ik toestemming dat mijn naam en e-mailadres worden doorgegeven aan onze partner Ipsen Farmaceutica B.V. te Hoofddorp zodat zij u eenmalig een e-mailbericht kunnen sturen voor het aanbieden van service en informatiematerialen.