De périphérique van ESMO: verborgen parels vanuit Parijs deel 2

In dit webinar wordt ingegaan op een aantal belangrijke presentaties op het gebied van het mammacarcinoom die tijdens het ESMO Congress 2021 aan bod zijn gekomen, alsmede enkele wat minder vaak besproken onderwerpen van de interne oncologie. Aan de orde komen onder andere:

  • De behandeling van het HER2-positieve mammacarcinoom in gemetastaseerde en adjuvante setting

  • De behandeling van het triple-negatieve mammacarcinoom met PARP-remmers en immunotherapie

  • De behandeling van het hormoongevoelig gemetastaseerd mammacarcinoom

  • Ontwikkelingen op het gebied van supportieve en palliatieve zorg

 

Het webinar is ontwikkeld door dr. L.V. Beerepoot (Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis), dr. I.R.H.M Konings (Amsterdam UMC), dr. B.B.M. Suelmann (UMC Utrecht) en dr. F.A.L.M. Eskens (Erasmus MC).


Dit webinar is door de Nederlandse Internisten Vereniging en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register geaccrediteerd voor 1 punt.

Het webinar is financieel mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica BV.

CBZ-NL-000596the-academy-ipsen.png

 Hierbij geef ik toestemming dat mijn naam en e-mailadres worden doorgegeven aan onze partner Ipsen Farmaceutica B.V. te Hoofddorp zodat zij u eenmalig een e-mailbericht kunnen sturen voor het aanbieden van service en informatiematerialen.