De périphérique van ESMO: verborgen parels vanuit Parijs deel 1


In dit webinar wordt ingegaan op een aantal belangrijke presentaties op het gebied van de gastro-intestinale en hoofd-halstumoren die tijdens het ESMO Congress 2021 aan bod zijn gekomen, alsmede enkele wat minder vaak besproken onderwerpen van de interne oncologie. Aan de orde komen onder andere:

  • Immunotherapie bij de behandeling van maag-, junctie- en slokdarmcarcinoom

  • De combinatie van immunotherapie met chemotherapie bij maag- en slokdarmcarcinoom

  • De behandeling van HER2-positieve tumoren van maag en junctie

  • De neo-adjuvante behandeling van het pancreascarcinoom

  • De behandeling gericht op specifieke mutaties bij colorectaal carcinoom

  • Immunotherapie bij hoofd-halstumoren

 

Het webinar is ontwikkeld door dr. L.V. Beerepoot (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis), dr. I.R.H.M Konings (Amsterdam UMC), dr. B.B.M. Suelmann (UMC Utrecht) en dr. F.A.L.M. Eskens (Erasmus MC).

Dit webinar is door de Nederlandse Internisten Vereniging en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register geaccrediteerd voor 1 punt.

Het webinar is financieel mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica BV.

CBZ-NL-000595the-academy-ipsen.png

 Hierbij geef ik toestemming dat mijn naam en e-mailadres worden doorgegeven aan onze partner Ipsen Farmaceutica B.V. te Hoofddorp zodat zij u eenmalig een e-mailbericht kunnen sturen voor het aanbieden van service en informatiematerialen.