☰ Menu

Pembrolizumab bij maagkanker en adjuvante behandeling galwegcarcinoom

Pembrolizumab is een veelbelovende optie voor patiënten met gevorderde maagkanker die eerder behandeld zijn met chemotherapie. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers van de KEYNOTE-059-studie, gepresenteerd door dr. Charles Fuchs (New Haven, Verenigde Staten) tijdens de 2017 Annual Meeting van de ASCO. In dezelfde sessie over gastro-intestinale tumoren presenteerde dr. John Neil Primrose (Southampton, Verenigd Koninkrijk) de resultaten van de BILCAP-studie. Hieruit bleek dat adjuvante therapie met capecitabine een verbetering in overleving gaf bij patiënten met gereseceerd galweg- of galblaascarcinoom. De KEYNOTE-059 is een internationale, open-label, fase 2-studie die bestaat uit drie verschillende cohorten. Twee van de cohorten betroffen pilotstudies naar de eerstelijnsbehandeling van pembrolizumab bij adenocarcinomen van de maag of [...]11-08-2017