☰ Menu

Palliatie is geneeskunde!

Onder die titel sprak internist-oncoloog prof. dr. An Reyners op 16 mei jl. haar oratie uit als hoogleraar Palliatieve geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schetste daarin hoe de kijk op de zorg aan het levenseinde zich in de loop der jaren verbreedde. Moderne palliatieve zorg omvat meer dan alleen verlichting van fysiek lijden. De zorg kent ook psychische, sociale en spirituele aspecten. Bovendien wordt met de aanvang ervan niet gewacht tot de patiënt is ‘uitbehandeld’, maar wordt er al tijdens het ziekteproces mee begonnen. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert palliatieve zorg als ‘een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten, en hun naasten, die te maken hebben met levensbedreigende aandoeningen, [...]28-08-2017