☰ Menu

Overleving na borstkanker met BRCA-mutaties in kaart gebracht

Borstkankerpatiënten met een mutatie in de genen BRCA1 of -2 worden gewoonlijk als een unieke groep met een mogelijk slechtere overleving beschouwd. Dat is terecht, stelt de epidemioloog dr. Alexandra van den Broek in haar proefschrift, waarop zij op 8 mei jl. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promoveerde. Uit haar onderzoek in het kader van de BOSOM-studie blijkt echter dat die conclusie minder voor de hand ligt dan op het eerste gezicht lijkt. Eerdere studies zaaiden twijfel, maar vertoonden vaak zwaktes die nu werden geëlimineerd. Wanneer de vraag, ‘of patiënten met borstkanker en één van de BRCA-mutaties wel een aparte groep borstkankerpatiënten vormen’, onderwerp is van een proefschrift, is de [...]04-08-2017