☰ Menu

Minder intensieve behandeling correleert met afname morbiditeit

Overlevenden van kanker op de kinderleeftijd krijgen later in hun leven vaak te maken met ernstige, behandelingsgerelateerde aandoeningen. Uit de resultaten van een retrospectieve cohortstudie van dr. Todd Gibson (Memphis, Verenigde Staten) en collega’s, die werden gepresenteerd tijdens ASCO 2017, blijkt dat de incidentie van deze aandoeningen tussen de jaren 70 en 90 echter drastisch daalde. Bovendien bleek deze daling met een verminderde behandelingsintensiteit te correleren. De overleving bij kinderen met kanker is de afgelopen vijftig jaar aanzienlijk verbeterd, resulterend in een vijfjaars algemene overleving van meer dan 80%. “Als deze kinderen vijftig jaar oud zijn, heeft meer dan de helft van hen echter een ernstige, beperkende of levensbedreigende aandoening of [...]10-08-2017