Real-worlddata bevestigen goede resultaten avelumab bij gemetastaseerd MCC

Een behandeling met avelumab geeft een responspercentage van 57% bij patiënten met gemetastaseerd merkelcelcarcinoom, met een complete respons bij 24%. Dit blijkt uit onderzoek op basis van een gezamenlijke database van vier expertisecentra bij deze vorm van neuro-endocriene carcinomen. ...

Koop dit artikel