Immunotherapie op maat met behulp van tumoravatars

Immunotherapie bewijst zich als een belangrijke innovatie in de behandeling van mensen met kanker. Maar het percentage kankerpatiënten dat er baat bij heeft is verhoudingsgewijs klein en de kosten ervan zijn te hoog om ze in een niet-geselecteerde patiëntengroep ...

Koop dit artikel